MultiPlay! 1000 !

, ,
MultiPlay .

10
10
1086 9341 .


חיפוש מותאם אישית של

:
-+Google

-- 2


.
:4434
:
75.33%
:
5 4 3 2 1
לחץ/י כאן בכדי לשחק

?
:
:
'
'
2
'
'
' '543 ''/'' 35 459 7 /09273958-9499=549=9=68648647-846 43' ''9'//8
'
'

'
' ??
27 ? ...
'
' ?!
..............................

.........
!
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5 , XD : " "!!!!!!!!!!!
?
' ?!
!!!!
' ?!
?
!!!!
!?
?

...

!!!!!!!!!!
'
25?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
'
7
' '
43?
'
!
'
337291411
'
?!!?
:-?
' **
44 ?
!!!!!!!
!!!!!!!!
'
?25 .


'
'
, ,
: .
' !!!
' ????
29?
'
'
'

'
!
'
'
?
?
,,
'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'
, , 75 , -75 !!! ...
' ???????????????
................................... . ? ....................................................................................... ........................................................................... .
'


......................................................... .
'' ?
!!!!!
'\


'
\ ( ) '
?

???
:)
.
' ....
:)
' .............
( ')
''
... ..
" ..." "".
'
'
25 .?
'
'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'
?
.
'
'
'
'
'
4
' :)
'?
'
?
'
'
"
'
45????? :)
' .........
!!!...
'
27 !!! @
'
48???????? !!!!!!!!!!!!! !!!
'
, 30 . 45. !!!
???
'

'.
' ...
' >>
, 69 49 .
><
' ?????...
45?...
!!!!
!!!
'
68 ???????????
'
!!!!
'

" "
,
,


.
:

.
' rook girl [:
20 ............
"
'

?
48
!!
' ?

!!
!!!
'


,
,
!!
'
""

.


.....
'
'
' [ =
- [:
:)
----- ? -
:-*
................... ,
;-*
!
' [=
, - .. - D:
, ?
(:
? ? O;
! P=
' [ =
- ... @
!! , :\

! O;
'
29
' .............
51 ?
'
51
' .. =)
51 ?!
X )
' ??
[[ ;
' 51?
51 ??????
((:
'
'
! ! !
, .
'
,
,
?
' [ =
- " .. "

' ?!
' () ()

' [ =
, -
, ?! O;
' ----------!..
?
' :)
X:
45 .
~ !~
' [ =
?..@
!! = \
P;
X )
.. .. ;]
X
'
...............................................................................
' [ =
!!
.. .. ??
!!
.. , .. ' !
'
? !!!!
' , ... ,
" 2 " !
'
????
' '
45 ???
'
?
'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'
?
' 37
' !!!!!!!!!!!!!!!
72: KHAEFLK2ERFG2
'
' 29
29
'
' ???
51??? !!
' 33 ?!
33 ?!
' ....
32 ?
'
...............
' ???
51???
' :()*

' ????????????????????
58 tgytyhyhhyjnl,,,,11rr4
!!!
' ??????????????????????
58 ....

..

:)
'
58 ..
'
58
'
45
'
45 ??
.. =]
'
66...?
'
46 ?
'
.. 45


..
' !!!!!
45
'
45
' !!!
58
'
58?
' 20
20
' 45
! :)

?
'
45?!.
!
: 400400764
' 45
, gyn157589bd1
' 45
'
:-)
?
' !!
?! !!
154287gg4111p,h,
'
29 .
<?
' .,],]3'/'34
/22/UES; /OJQLODMK,AMDL;23KEEEEEEEEEEEEEEEEE,.SD,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,........EEEEEEEMER4WQ;EQ1
'
45????????????
' ???

45
51!
?
' 45
!XD :
45:
, .
, .
, 4 , :)
( 3) , 2 1 ( )
:) :P
,
! , .
, ^^ D:
^^
' 45
45:
, .
, .
, 4 , :)
( 3) , 2 1 ( )
:) :P
,
! , .
, ^^ D:
^^
'

'
!!

72 .
.
!!
!!!

'
29 :(
'
72 !!

...
' G
THZV NJE FJLKFSVVJIX
' 2
45
'
?!!
' 3>
58 :)
' ???
49???
???
!
.
???


45 !
49!
' 72?
..
2:00 23:00 !!!
' 72??
\ /
|
|
|
!!!
' :)
69??
'
!!1
'
45:
1. .. .
2. .. .. ...
3. .. !
4. .. .. ... :)
!
'
! , 45 ?!
, !!!
' .....
45
' 69
'
ֲ®
'
.. 72
'

45?!?!?!?!?!?!?
'
58??????
'
45
'
...
:.
' .

. . ?.
' 68

'
®
'
(=) !:|
' 68
'
69
' (=)
....
*=]
' 66
'
! ( ,,, !!!!
'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'

'
!!!!!!!!!!!!!!!!!
'
:
www.gil.honigman.co.il.com
'
10
'
. ;)
' 17
!!
'
'
'
12
'
11 18
' 65

' 59
' 58

' 51
51
' robinho
45..??

'
,
--
'
'
33 ????????? ............................
'
27 29.
' !!!
80 !!!!!!!!!!!!!!
' [:
PP=
'
...... 27
'
'

' !!!!!
...
68???
'
, ...................
' ..
!!!!

!1!1!!!
'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
' puhg

http://linkim.yo-yoo.co.il/vote.php?id=4026
' Tair
!!
'
,
'
' 46
46
' 45
' !!!!
!!!! :(
' ..
- , , ...
' 68...???
!!!
'
' !!!
2
'


'
..........................

??.
'
!
' JXUH
http://linkim.yo-yoo.co.il/vote.php?id=4026 .. ..!
'
31
29!!!!!!!!!!
:):):) :
'
:

http://linkim.yo-yoo.co.il/vote.php?id=3945

'
29!!!!!!!!!!
:):):)
'
56
' !
25
' :

: 476822489
' : 998011
' 47
47
'
25!!! =]
'


'
45 45
'
42
!!!
'
2
'
33??
' .....
????

' !?
....
???
'

..?? ..?
' .....
' .....
'
45 (490553185)
' 2
.
'
'


'
50 !!!!!!!!
'
45 :(((((
'
... 41 :)
'

45!!!


!!!!
!!
' 2
2 1 3 4 !!! 2 !!!!
'
'
'
???
'
4
' ()

'?
'
'
27?
'
'
'
..!
'
! .. ....
'


'
:
...
...
...
'' ...
...
...
...
'

'
72 '
'


'
72 .
.

:D
'
' !!!!
254!!!
?!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
[:
'

'
, ? XDDDDD

, XDD
' ,

'


'
..??
'
??

'
?! , .
'
'???

??
'
..!!
'
50 !
' ' ( :
45 !
' (=
:
(:
'
'

14
'??
' :]
??


'
..

??
'


?


14 16 ??
'


'
.. 14 ..

: ..
'
! !
72

'' ! !!
25
'
..
'

'
?
'
??
'

'
??
'
-:)

' -:)
...

1015793
'

2
' :)
??

'
http://linkim.yo-yoo.co.il/vote.php?id=4026 ..!!! ( ..)
'
15 .. ..?? ( ..)
'
" " 33 ?!?!?!?!?!
' D:
,
' XD
P:
....... ..
? .

....

.
'
14 ?
?
'
!!
' @@
' :)
72

,

'
72 ,
!!

?
[ =
'
66!!!!!!!!!
'


.... 66 68.
!!

.....
....
'
.... :-*
'
!! 66??????????!!
'
65??? !!!!!
'

66
!!
? ?
====!!!!

'

..... :-*
' D:
,
' XD
P:
....... ..
? .

....

.
'
??

: ..!
'
33!
'
45 ?
'
?
'
51???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
' ajr
jhhgj
' !!!
58??? !!
'
http://linkim.yo-yoo.co.il/vote.php?id=4026...!
' 45
' 45
??..,
=]
'
..!! ..!
'
'
72 :P
'
71
'
!!
'
72
' '
62
' !!1
/!!!!!!!
' =]
:)

72 87 ??
' ..=)
!!!!!!!!! 87..
!!!!
...=)
.. =)
'
66??
45 .... ... ..
'
45 ?
'
' [:
D:
' jjjjjj

'
... 100..!
'
..:http://linkim.yo-yoo.co.il/vote.php?id=4026
'
'
-... 29
'
58 ?? !!
' 78
!!
39
!!
??=]
'
, 51???
' ...
72
'
29 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'
45 ( ) .............
( )
'
45
'
72 ..!
'
59 49????
'
... .. XD
' wrf
!!

!@!!!!

( .... ...)
'

'
..
'
!!!!!!!!!!
'
66??
!! D=
' = ]
72 , [=
' 689654
?
' (:
:P
33>
'
32???
'
..
45 ?!?!
..
'
'

'
17 !!!!
'
!!!!!!!!!!!!!!!
'
!! !! ???
'
37?
!!!
'
!! 45!!!!!!!
'
,
---

-
' -
29 - 68 -29 68 !!!!!!
'
' - 29
!!

-
:P
' ...
?!?!
:
59?
...
59 (;
'
59??
' 29
29 : , ' , , '!!!!! :))
' '
57????????
'
45:
!!

:
65??
' '
45?
'
72?!
....
' khjhjhyht
thl gucrho t, akc 50
'
45?
'
58?
'
72
' '
,
?!?!?!?!?
/ /?!?!?!?!?!?!?!
'
!! !!!!
'
72 !!!!!!!!!!!
!
'
1921 1939 .........................
...
'
'
..
!
'
72 .........
'
'
?
' [ =
?
'
' ..
29 .. =( !
'
43!?!?
...
'
'
... =)
25- ...
...

...
()
.
...
- ...
34 ...

( ).. -72 !
'
....
34...
:)

..
:):):)
.
;)

'
29 :)?
'
25
'
!!! !!!!!!!
72!!! =]
.... ...

'
69
...
2-3
... =[
'
: ... ?
...?
'

!!
'
...

...
-29

63...
...
69... /=
'
!!
80 72
'
63
'
ֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱ 80 5 555555555555
' ..
29 ..

( )
..

:]
'
29???!!!!

!!!
!
' !!!
?? !!!!
50.. .. ...=)
... =\
'
!!!! 68 ...
' !!!
50 !! .?? !!! ?? !!
' !!
48
'
'
:

http://linkim.yo-yoo.co.il/vote.php?id=3945
'
27?????
'
...
'
!1
'
http://linkim.yo-yoo.co.il/vote.php?id=4026
'
http://linkim.yo-yoo.co.il/vote.php?id=4026
'
68 ?
'
27!
!!!
' '
!!!
'
!!!~
' !!!
.........
'
45 ?!?!?!
' '
58 ?!
....
..
!
.... !~
'
!!!!!!
5
?!
'
' :]
:[
72 .. 7 :'(
!!1
'
!! $#@% !! :(
...
...
:
?? ?? , ,
!!
:)
'
?!
'
!
'
??? " !!
' :O
, , .....
,,,
?? .... =)
!!!
'
25!
'
45 ..
??
'

68?
.... ...
'
P:
'
!!! 58 ... =)
'
45.. ??
'
72 ...
'
!! !!
'
:

http://linkim.yo-yoo.co.il/vote.php?id=3945
'
!!! 58
... ?
'
\ 32 ?
'
'
35 ?
' XD
?
9 ...
58 !!!
'
45 ...
' !!!
/ 29 ...
'
, ..
'
29?
' 1
68 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
' !! :]]
:]
' 72 ! :||
:]]
:]]
:]]
' P:
D:

66 ):
?
.. .. P:
'
.!!!!
' -

18

..
?
=]]
' !
!( 25 ... ..)
'

'
45
'
25 !?
68 ..
'
52 !!!!!!
'
.
' 1
68 ?.????..?..
'
1 45 ...
....
' '
429?
!!!!!
' -

18 ?

' - 3>
68 ,!
= )
=72 ,

O:
/ =
' '
45!
!!!!!!!!!!
'
'
?
'

'
!
45?
'
25?!!
'
""!
? ?
'..
' =]
'
72 !
' - [:

68 ??
=]]
'
?
72 223!!
!
'
45
'
223
'
68!!!!!
72...=====
!!
....
'

45
'
.. 68... !!!!! 45....
...
68-
' : (=
,
68 ?

, !!
=]
' P:
58!
!
'
'

' KING S
'
!!
'

'
'
!!!!
'
'
...
'
' \
? 25 ..
?
'
?!
'

((:
'
?!
((:
' ?
... ...
..( ...)
'
66 .. 68.. @!! !!!
' [[ =

66 .. ?
!!
'
68 !!
'
45 ?
' [[ =

66 .. =[
'
'
...
'
' ((:


((:
'

'
!=]
'
!

25 , !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'
.
'


' ... ?
... ... :))
'
:((
' \
'
25
?
'
65!!!! .. !!!!
' :)
:72.... ( 72)
' (:
120 ^ :)
'
45 :(
'
58 ????
'
72
, " "....
...
'
?? 9
'
-72 ...!!!!!!, -72 ---: END, -END : ." -72 ( -73 ), -113 203
'
-fgjh, 37 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'
63!!!!
'
62
' fgjh
37?
'
113?
'

'
62... ... !!!
... !!!!
'
31???
'
100.
- STAYING ALIVE -11, 13 15.
.. : - STAYING ALIVE 15 72 - SINGLE PLAYER.
'
, ( ) , ,
, .

'
'
72
'
45 "
, , , , .
'
58!!!! !!!
'
45
'
70 ...............
' P:
70 ??!!!
' !! !!
29 .....

' :]
?45?
' P:
!

' ?!
'
!!!
'
'
'
' îàé âàðç
àéê òåáøéí àú äùìá 82 áîùç÷
' áï
àéê òåáøéí àú ùìá 29?
' àìåï
ìé?
ðùîä....àéïï ùìá 76
' äéìã äëé çúéê áòåìí
îùç÷ çøà!!!!!!!!!!!!!!!!
' àáéçé
àéê òåáøéí àú 72 ????????????????????????????????????????????????????????????? äùìá äàçøåï
' ùøáéèåù
àää äöìçúé ìùç÷÷...
éåàå àéæä îùç÷ îòìóó!!!!
' òãï ùøáéè
ìîä àé àôùø ìùç÷ áîùç÷éí???
àéæä áòñä îùòîí ìéé åàðé øåöä ìùç÷÷÷÷÷
' çññåéä ,]
îéùäå òáø àú 45 åîòåðééï ìòæåø ìé ?!
' ëéââââââââââââââââ
îé òáø àú 45 åéëåì ìúú ìé òöä?
' çñåé
ùìá 68!!...
' äéìãä äëé îäîäîú áòåìí
àéæä îéùç÷ îëåòø !!!!!!!!!!!!! úåãåååååååååååååååååååååååååååååååååååååå
úåãå áëðåú!~@
' çñåé
ùìá 66 îîù ÷ùä!...
' ///
àðé ùìá 68...
' ÷éí
îùç÷ éôäääääääääääää
îãäéí îùç÷ ôööä
îäîíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí
' ÷éí
îé òáø àú 52
' òò
é
' THHLLLLLGDZJH
äéé çñåé øöéúé ìãòú àéê òåáøéí àú ùìá 42? úåëì ìòðåú ìé?
' ìéôæ
ëôøåú àéï 72 ùìáéí àú çééí áñøè éù 65
' îåøì
àðé ñééîúé àú ëì äùìáéí òã 72
' àààààààààààààààààààààààààààààààààà
àéê òåáøéí àú ùìá 38???
' àééìú
öåã÷éí ùìá 29 îàåã ÷ùä
' çñåé
àéê òåáøéí àú ùìá 33?????????????????
' çç
àðé áùìá 45, äåà ÷ùä.
' çñåé
éååàåå àéæä ÷ùää ùìá 29 .....
úúðå ìéé òöåú ëãé ùàðéé àåëìì ìòáåøø àåúå .......... : )
ô-ì-é-æ ...... P:
' ñúí îéùäé
úâéãå àéê òåáøéí àú ùìá 66??
' îéùäé ùøåöä òæøä..
àéê òåáøéí àú ùìá 29 ????
äåà ÷ùää...!
úðå ìé èéôéí..áá÷ùä!
' áñãø
îùç÷ ðçîã àáì àðé àåäá éåúø àú äøàùåï.
' òâéé
àéæä ëåñéú àú
ñúí ðéøàä ìê àú ãåîä ìîëùôä
' ùéøìé
ëì îé ùøåöä ìãòú àéê òåáøéí ùìáéí:
ùìá 27-úðñå ì÷çú àú äãáø äæä ù÷ùìå÷çéí àåúå äåà îçìì÷ àú äáåòåú ì÷èðéí
' ìéèì
ú÷ùéáå àðùåùéí àçìä îùç÷ àáì àðé ìà îöìéçä ìòáåø àú ùìá 27 îä äåìê ùí îéùå éëåì ìäâéã ìé?
' îàéä
ëï ðúé :)
áàéæä ùìá àúä?!?!?!!?
ðîç÷å ìé ëì äùìáéí :(
' àðé
äààééé ñééîúé àú ëì äùìáéí ðéðé áðéððéé
' ùìåîé
äîìê îä àúä çù îìê
àúä ìà îìê àôéìå ìà ùì äúçú ùìê
éà îñëï éà áï æåðä
' áø ðåàîä
àéê òåáøéí àú 66????!!!äåà ÷ùä!
' ðúé
çç òáøúé àú ùìá 72 äéåí éà äåîå
' äîìê
àðé á72 îä àúí çùéí éòéìâéí áîéåçã àúä ùáùìá 29
' ðúé
çéôä îìçîäääää
' ðúé
àéê òåáøéí àú ùìá 71
' ààààààààà
àðé áùìá 29
' 987654
àðé á68...

åæä ìà òåáã ìé éåúø..
ëîä ùìáéí éù áëìì.?!

' îéùì
àðé øåöä ìùç÷ áîùç÷ àæä
' àåóóó
åòëùéå äîùç÷ âí ìà èåòï ìé :( :( :(
' =]
îéùå éëåì ìäâéã ìé àéê òåáøéí àú ùìá 27???
àðé ú÷åò áùìá äæä åàéï ìé îñôé÷ æîï ìçñì àåúí... :(

òæøä ãçåóóóóó!!!!!!
' <<<èì>>>
àåé ìà ðîç÷å ìé ëì äùìáéí åäâòúé ìùìá 58 àåóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
' ~~àìëñ~~
áîùç÷ äæä éù ÷åãéí??

:):)

åàéê òåáøéí àú ùìá 27???
' ì
ëï àðé òáøúé...
åñééîúé ú'îùç÷÷ =]]]
' îòéðåù'÷ò
îùäå òáø àú 45??
úâéãå ìé àéê ìòáåø... :][:
' îòéðåù'÷ò
éùù äöìçúé ìçæåø ì-45 P: àçøé ùàç ùìé îç÷ ìé àú äëéðåé.... àáì äöìçúé :]]]]]]
' àåøé
àðé òáøúé àú ùìá 25 àí øåöéí àæøä àæ úéãå!!!!!!!!!!!!!!!!!!
' îúï
äâòúé òã 25 á5 ã÷åú çç
' ðéø áøãò !!
àéæä îùç÷ ëìá àéê îåøéãéí àåúå ??...
' áø ðåàîä
éù òáøúé àú 45 àðé ëáø á 68!!!!!!!!!!!
' äéôä îäàìåôä ìéé÷ ãä
àééê òåáøéí àú 45 àééééï ÷åã àå îùäå ëæä ?
àúø é÷ø .... ìà ñúí ôúçúí " ôåøåí "
úôúçå âí ú÷åãéí ìòáååø àú 45 !!!
úåãä øáä åòøá ðçîã

äéôä îäàìåôä
' 45 æä îæä ÷ùä!!!
åååååååååàé àéê æä ÷ùä 45 P: îìà ëãåøéí ô(å)âòéí áê
' îòéðåù'÷ò :]
àåé ìà!! àç ùìé éöà îäëéðåé ùìé åäééúé áùìá 45 åòëùéå àðé öøéëä ìäúçéì äëì îçãù :[[[
' çðåù äîîåù
àåó îéùäå äöìéç ìòáåø àú ùìá 45????????
ùéâéã ìé àéó ìòáåø ú'ùìá äîòöáïïïï äæä!!!!!!!!!!!!
' îòéðåù'÷ò :]
àðé ìà îöìéçä ìòáåø àú 45 æä ëæä ÷ùä...P: àéê òåáøéí??
' ÷ñðéä
àðé àåäáú áåòåú áöøåøåú îùç÷ îùâò
' áø ðåàîä
àéê òåáøéí àú 45
?
??
' éøãï
îéùäå òáø àú ùìá 45 àéæä ÷ùä äåà.
' ^^
àðé ú÷åòä áùìá 46
' 0000
àðé âí ú÷åòä áùìá 25
' t=l! =t=a=l!
úâéãå, îéùå äöìéç ìòáåø àú ùìá 25?????????????????????
' ñäø
298968001
' áø
îåùìí
' $ îäîîú àù îâéì ùù $
àðé çåùáú ùäîùç÷ îä æä ëéó (åîîëø) àáì äåà îæä îòöáï éù àéæä ùìá ùàðé ìà îöìéçòää ìòáåø.!
' òîé
àéæä îâðéá
' øåï
îùç÷ àãéø
' åïåà8ïàå
åïèïè
' àééìú
äéé åååàò àðé òáøúé àú ùìá 68 àáì úòðä åàðé àúï ìê àú äèéô àéê òåáøéí àú äùìá
' åååàò
àéê òåáøéí àú ùìá 68 ?
îùç÷ úåúç àðé ø÷ ìà îöìéç ìòáåø àú 68
' àðé áùìááá 72 æä äùìáá äñåôé å..
àðé áùìááá 72 æä äùìáá äñåôé åàðé ìà îöìéçä ìòáåøø àåúé àåóóó!!!
' èàòç
æä îùç÷ àãéø àðé áùìá 30
' çîåùé÷
èåá......
äîùç÷ îæä ÷ì...!
àðé áùìá 59,æä îæä ÷ì......
ø÷ äãôå÷éí ìà àåáøéí ùìáéí îäø!!!!
èåá...éçñéú îùç÷ ëééó[:!!
àáì ÷ì!(ìà ñúí ÷ì,äùç÷ ÷ì ðåøà
àáì ëééôé!!!)

áéééééééééé!!
' öøåú
ååàå àðé áöøåú
' îùç÷ òìåá..
äâòúé ìùìá 66, äùìá äéçéã ùäéä ÷ùä äéä 45.
äîùç÷ òöîå ñááä àáì äåà îîù ÷ì ùæä îöé÷ ..
' ù÷ñé
ìà éåãò àééìú àáì æä äéä îâðéá ìëúåá àú æä
' àáéâéì äàìåôä
æä àçìä îùç÷.. àðé áùìá 27 æä îîù àãéø!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
' éçîëèé
ùìåí àðé éçîëèé
àðé îú òì äîùç÷ åäåà ðçîã
áéé
éçîëèé
' àééìú
äéé ù÷ñé éù ìé ùàìä ÷èðä îä ÷ùåø áåáåú ìîùç÷ äæä?
' àééìú
äéé ëåìí äîùç÷ äæä ëéôé
' ù÷ñé
àðé àåäá áåáåú ìãòúé æä ðåøà ñ÷ñé äîùç÷ äæä àðé àåäá âí îùç÷éí ìîáåâøéí
' àéæä îâðéá
îùç÷ òð÷ àðé àåäá áåòåú åàðé àåäá öøåú åæä áåòåú áöøåøåú ôùåè òð÷ àðé îú òì áåòåú áöøåøåú
' øï àáåèáåì
äîùç÷ äæä ñååñ ñééîúé
' îùç÷ èåá
àðé àåäá áåòåú , àðé àåäá öøåøåú åàðé àåäá ãéàèä ãéàèä ãéàèä ãéàèä ãéàèä
' îùç÷ îãäéí åîöåéï ìçìåèéï
îùç÷ îãäéí åîöåéï ìçìåèéï
' çñåé
àðé áùìá 25 åàðé ìà îöìéçä ìòáåø áéé åàðé ìà ëì ëê àåäáú àú äîùç÷ äæä
' <b>Ori</b>
<b>Ori</b>
' àðé
áåòåú áöøåøåú 2 îùç÷ àãéø
' àìëñ
àðé áùìáéú 35 àðé ìà îöìéç òåáøú
' àééìú
äéé úàéø îä ðùîò?
àðé ñááä ùìçúé ìê îééì
' îâðéá
îùç÷ îâðéá
' úàéø
äéé àðé úàéø îä ðùîò?
' àééìú
äéé àðé àééìú îä ðùîò?
' øåúí
àðé îëçéøä àú äîéùç÷ åâîøúé àåúå àúí éëåìéí ìéùàåì àåúé ùàìåú
' ìåìä
äéé
äîùç÷ òåáã
ìîä äåà ìà òåáã àöìê?
' çñåéä
äîùç÷ ìàà òåáã
' ìåìä
äéé àðé ìåìä
äîùç÷ îäîí ëì äîùôçä ùìé
àåäáú àú äîùç÷
' èçéîçàò
ðçòéìêðçöêéîéçéêó
' VNVBNNM
äîùç÷ îäîí àðé îùç÷ú áå ëììììììììììììììììììììì éåí!!!!!!!!!!!!!
éàììä áéé àðé äåìëú ìùç÷ áîùç÷
' ç0!*
îùç÷÷ éàôäää ìàìää @@!! ,
îîîåååååàààààààäääää
ðååôøøé
' òð÷÷
òð÷÷òð÷÷
' îàîé
äéé àðé çãùä àæ úòæøå ìé (ñúí....)
' ç0!*
áìä áìä áìä îùîòí ìé..............

îùç÷ ëëä ðåøîìé ðçîã..

ìà îé *!ãò îä?!
' àðä
*òð÷
' àðä
àð÷ úåãä =]
' øåòé
àðé àåäá àú æä
' âéì
îùç÷ èåá
' îéùäå
îùç÷ çæ÷ úåãä

:
:
:

 ...
, ....
  ...
 , ...


MultiPlay , . . , . , , , , 10 . , ( ) ( ), . . . , , MultiPlay .
| |
MultiPlay

MultiPlay Version 2.0